Post Featured Image

6 belangrijke trends voor business- en technologybeslissers

Door: Paul Farrell, Vice President of Product Marketing

Zowel voor business- als IT-professionals is er de noodzaak om een aantal berekende besluitvormingen op het gebied van technologie te gaan maken. Nu voorgaande hervormende technologieën zoals klantenrelatiemarketing (CRM), enterprise resource planning (ERP) en bedrijfsinformatie (BI) het stadium van volwassenheid bereiken, moeten organisaties opkomende technologie gaan erkennen. Naarmate de druk op de wereld toeneemt, kunnen de komende maanden een groot verschil maken voor de toekomst van bedrijven.

Hieronder staat zes trends waar bedrijven rekening mee moeten houden.

CRM moet wijken voor Customer Experience (CX)

Nu CRM volwassen wordt, realiseren business en IT-beslissers dat een meer holistische benaderingswijze nodig is op het gebied van de klantbeleving (CX). In de komende jaren moeten bedrijven technologie kunnen absorberen die niet alleen CRM omvat, maar ook omnichannel commerce en commerce marketing. Bedrijven hebben behoefte aan een echt 360-gradenoverzicht van de klant dat verder gaat dan belnota's van klanten en lead-, opportunity- en offertemanagement. Ze zullen oplossingen nodig hebben waarmee ze klanten kunnen managen op alle vlakken: verkoopteam, winkel, B2B commercie, B2C commercie, EDI, social en meer.

AI/ML wordt een vereist in iedere IT-strategie

Nu de hype rond kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) een ongeëvenaard niveau heeft bereikt, is het moment gekomen waarop organisaties op zijn minst moeten kunnen verantwoorden hoe ze hier in de toekomst gebruik van gaan maken. Of dat nu een tweejarenplan of een vijfjarenplan is of nog verder in de toekomst, er zal een fundamenteel platform vereist zijn dat maatwerk biedt, altijd aan staat en altijd beschikbaar is.

Tegenwoordig betekent dat een open cloudplatform dat het bedrijf in staat stelt om de inzichten van AI/ ML te gebruiken en ernaar te handelen. Net zo belangrijk, als AI nieuwe patronen en kansen vindt, moeten organisaties hun workflows kunnen aanpassen - en snel. Hun cloudplatform moet niet alleen open, maar gemakkelijk aanpasbaar zijn. Zonder aanpasbare workflows zal het bedrijfsleven de waarde die AI met zich meebrengt, verliezen. Bedrijven die wachten om het fundamentele platform aan te spreken, zullen vertraging oplopen als het tijd is om AI te adopteren..

Nieuwe inzichten dienen proactief en intelligent te zijn

Terwijl ‘Big Data’ de drukte doet toenemen binnen de sector, maken de meeste bedrijven zich niet zozeer druk over hoe ze over meer kunnen beschikken, maar wat te doen met wat ze al hebben. De meeste ondernemingen ‘verdrinken’ in de gegevens, maar gebruiken slechts een derde ervan. Erger nog, maar een veel kleiner aantal daarvan geeft aan dat ze goed zijn in het vertalen van data- en analyseren naar meetbare bedrijfsresultaten. Het is essentieel dat technologie beslissers zich richten op manieren om inzichten slimmer en meer vooruitziend te maken. In plaats van rapporten over situaties van een maand eerder door te nemen, moet het bedrijf inspelen op de huidige situatie. Bijvoorbeeld, wanneer korting wordt gegeven, dient de verkoper op de hoogte te zijn van de ware impact op het rendement. Hoeveel bestelwijzigingen, retours, late betalingen, enz. heeft de klant normaalgesproken voor dit soort bestellingen? In plaats van er aan het eind van de maand achter te komen dat er nul winst is gemaakt, zou het beter zijn als de verkoper bij het binnenhalen van de bestelling, al wist dat er geen korting moet worden toegepast en waarom.

Bedrijfsinformatiesystemen die zijn gebaseerd op datawarehouses als uitbreiding van het transactionele systeem, lopen al achter. De inzichten dienen direct uit het centrale systeem te komen. Wanneer de werknemers van verschillende businessunits meer en meer data uploaden, zullen beslissers het allerbeste holistische beeld krijgen op hun organisaties. Hun cloudproviders kunnen kijken naar deze constant uitbreidende netwerken van transacties en operaties door de sectoren heen en een schat aan gedetailleerde informatie aan hun klanten leveren met een context, voor informatie op het juiste moment.

Alles moet mondiaal zijn

De wereldeconomie is niet nieuw, maar tegenwoordig hebben bedrijven van elke omvang toegang tot mondiale capaciteit en kansen. We bevinden ons in een fase waarin de wereld daadwerkelijk kleiner is geworden en bedrijven capabel moeten zijn om hier hun voordeel mee te doen, en snel. Bij de moderne bedrijven van tegenwoordig bevinden werknemers, producten en grondstoffen zich al niet meer op dezelfde locatie. In veel gevallen niet eens in hetzelfde land. In staat zijn om gebruik te maken van middelen in het buitenland, of het nu talent, leveranciers, fabricage of producten betreft, is cruciaal. Werknemers moeten in staat zijn om mondiale middelen net zo gemakkelijk te bekijken en optimaliseren als wanneer deze zich in dezelfde locatie, stad, provincie of land zouden bevinden. Tegelijkertijd zouden ze in staat moeten zijn om goed om te gaan met de overhead van multi-legale entiteiten, valuta, wetgeving, talen, enz. zonder extra administratieve kosten die de gelegenheid zinloos maken.

Binnen deze gelegenheid rijzen nieuwe uitdagingen en niet alleen met betrekking tot groei. Neem bijvoorbeeld de GDPR in Europa wat meer complexiteit op het gebied van regelgeving heeft gebracht. Bedrijven van alle groottes maken zich zorgen over de internationale concurrentie, maar als ze daadwerkelijk internationaal willen opereren, hebben ze systemen nodig die op mondiaal niveau kunnen werken en vertalen. Multinationale organisaties hebben de cloud nodig om consistent te kunnen blijven opereren met betrekking tot verschillende valuta, talen en regelgevingen. Compliance is een belangrijk punt van zorg, net als de zich wereldwijd ontwikkelende regelgeving. Volgens McKinsey, besteden sommige onderneming tot wel 50 miljoen US Dollar om klantendatabases bij te werken zodat ze voldoen aan de GDPR-regelgeving. Het is essentieel dat bedrijven systemen inzetten die de mondiale operaties net zo gemakkelijk ondersteunen als de lokale.

Nieuwe technologie moet worden opgenomen binnen weken, niet jaren

De vroegere wijze van technologie uitkiezen, met langdurige, gecompliceerde projectplanning, maanden tot jaren vertraging en eindeloze training en overgangsbeheer, voldoet niet meer aan de eisen van de moderne business. Met de huidige snelheid van veranderingen dienen mensen in staat te zijn om snel en eenvoudig nieuwe technologie in te zetten. Als het twee of drie jaar duurt voordat je reageert, is het afgelopen met je bedrijf. Dat houdt in dat bedrijfssoftware onmiddellijk klaar en inzetbaar moet zijn voor het beoogde doel en snel moet kunnen worden aangepast aan de gebruiker, divisie, bedrijf en organisatie, zonder dat er hoeft te worden gewacht op nieuwe uitgaven van de softwareleverancier. De moderne onderneming moet ook kiezen voor oplossingen met uitgebreide ecosystemen van partners die in staat zijn om meteen capaciteiten met toegevoegde waarde te leveren, om in staat te zijn te profiteren van nieuwe kansen.

Elke oplossing zou een cloudoplossing moeten zijn

Nu technologieën zoals IoT, blockchain en AI steeds gangbaarder worden, is het belangrijk om die te integreren in de huidige en toekomstige besluiten over technologieplanning. Echter, zonder een stabiel cloudplatform zal het heel moeilijk worden om deze nieuwe, hoog kwalitatieve capaciteiten te implementeren. Deze technologieën vereisen een systeem dat altijd beschikbaar is, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, eenvoudig te wijzigen is, eenvoudig te integreren is, eenvoudig te behappen is, eenvoudig te gebruiken is, een uitgebreid ecosysteem heeft, altijd benaderbaar is vanaf elk apparaat, altijd en overal, en dat altijd de laatste versie is. Tenslotte moet het in staat zijn te voldoen aan de behoeften van een opkomend bedrijf tot en met die van een mondiaal bedrijf, zonder langdurige en kostbare nieuwe implementaties. Anno 2018 realiseren bedrijven zich dat het belangrijkste ingrediënt een werkelijke cloud-gebaseerd fundament is, dat modern, flexibel en bewezen is.

Lees meer over NetSuite’s Pad naar Succes