Post Featured Image

Hoe je accountantscontrole bij snelgroeiende bedrijven minder lastig maakt

Door: Thomas Sutter, Financial Centre of Excellence

Een audit voelt als een vuurproef voor de Finance afdeling van een onderneming. Neem ‘vuur’ hierbij niet te letterlijk.

Voor een groeiend bedrijf dat snelle veranderingen meemaakt en waarin het finance team hard werkt om het geld te beheren, voelt een audit vaak heel onprettig. Lastige vragen van auditor betreffende beginnende of zich nog ontwikkelende systemen, kunnen niet altijd gemakkelijk of snel worden beantwoord.

Het verkorten van het auditproces kan dan bijdragen aan transparantie van gegevens en vergelijkbaarheid daarvan. Auditors zullen minder uren rekenen omdat de informatie die ze krijgen, beter kan worden geanalyseerd en afwijkingen of perifere schema’s of cijfers in behandeling kunnen worden genomen.

Systemen die vragen kunnen stellen en het antwoord kunnen geven, zijn niet iets van de toekomst, deze zijn vandaag de dag al beschikbaar. Als je snel groeit, zou investeren in een modern finance systeem dat een efficiëntere audit mogelijk maakt, prioriteit moeten zijn.

Houd er rekening mee dat auditors zich voorbereiden op verandering. Ze werken hard aan het stroomlijnen van hun manier om audits te doen, gebruikmakend van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) tools om sneller door complete datasets heen te kunnen werken.

En wanneer ze minder tijd nodig hebben voor een audit, geeft dat jou en de leden van het finance team meer tijd om de dagelijkse werkzaamheden geconcentreerd uit te voeren.

Met andere woorden, er kan nog heel wat bespaard worden, zowel vanuit financieel als vanuit menselijk oogpunt.

Ondernemingen hebben echter meer aan hun hoofd dan de betrouwbaarheid van financiële verslaglegging. Belastingadministraties willen zorgen dat ze meer toegang krijgen tot de financiële gegevens van organisaties. Standaard audit belastingdossiers (SAF-T), het mogelijk maken van audits op BTW archivering, worden nu in heel Europa ingevoerd. Overheden lijken te streven naar een aanpak waarbij ze verkoop- en inkoopgegevens ontvangen, die gegevens kunnen controleren en vervolgens aangifte doen uit naam van het bedrijf.

Met andere woorden, de frequentie van auditen gaat naar ‘realtime’, en het toepassingsgebied breidt zich uit. Nogmaals, je financiële systeem dient de ontwikkelingen van accountantscontrole bij te kunnen benen.

Wat betreft die ontwikkeling, moet je ook denken aan de uitbreiding van het bedrijf. Misschien wordt het wel drie keer zo groot met vestigingen in nieuwe jurisdicties in de komende twee jaar. Wilt u dat de auditkosten ook verdrievoudigen? Schaalbare financiële technologie is een manier om te voorkomen dat die kosten meestijgen met de groei van uw onderneming.

Teruggaand naar het begin van deze discussie; als een audit een ‘vuurproef’ is, wat wordt er dan beproefd? Er wordt gekeken of uw financiële gegevens accuraat zijn en dat die geen frauduleuze transacties bevatten.

Een wezenlijk aspect van de finance functie is het in staat zijn om de rest van het bedrijf te voorzien van accurate en tijdige informatie zodat de beste strategische en operationele besluiten kunnen worden genomen. We moeten ook stilstaan bij de juridische drijfveren: het archiveren van accurate bedrijfsdocumentatie en het betalen van de juiste belasting.

Met een audit zoekt men naar waarborging dat uw onderneming aan haar wettelijke verplichtingen voldoet. En als dat proces goed verloopt, is het ook waarschijnlijker dat je het bedrijf steunt in zijn behoefte aan accurate, tijdige informatie.

Bovenstaande in ogenschouw nemende, is finance een steunpilaar voor de groei van het bedrijf. Dit geeft weer vertrouwen aan externe aandeelhouders, onder wie potentiele kredietverstrekkers en grootaandeelhouders, en dat het bedrijf weet waar het staat en hoe dat bereikt is.

Samengevat: een snelgroeiend bedrijf heeft een modern finance systeem nodig dat niet alleen adequaat werkt voor het audit proces, ook moet het voorkomende problemen direct opsporen en markeren. En het een staat of valt met het ander.

Lees meer over NetSuite financial management.