Post Featured Image

Als CFO grip op internationale groei

Door: David Hope, Client Success Specialist, EMEA

Voor succesvolle internationale groei is nauwkeurige informatie over lokale budgetten, kosten, ramingen, leveringen, arbeid en projecten essentieel. Alleen zo kan het corporate leiderschap een goed beeld krijgen van de regionale kansen. En op basis daarvan de juiste beslissingen om de bredere groeistrategie van de organisatie te voeden. 

Starten met een lokale partner
Wanneer een bedrijf zich voor het eerst vestigt in een nieuw land, is het meestal afhankelijk van een externe accountant bij het opzetten van de zaak. Hij zorgt ervoor dat de vereiste documenten voor de juridische constructie zijn ingevuld, de basisverslagleggingen voor het nieuwe kantoor worden bijgehouden en hij verstrekt de basisrapportages.

Op zich is er niets verkeerds aan deze aanpak. Het is vaak de beste manier om de weg te vinden in een onbekende markt. Het voordeel is dat deze specialisten vertrouwd zijn met zowel de specifieke belasting- als de verslagleggingseisen en met de bedrijfscultuur.

Onvoldoende overzicht op bedrijfsniveau
Wanneer een bedrijf te lang afhankelijk is van het toezicht van externen, kan dit leiden tot problemen. Bij een snel groeiend internationaal kantoor, is grip en overzicht op bedrijfsniveau vanuit de eigen organisatie gewenst. Dit kan soms lastig of zelfs onmogelijk zijn als externen hun eigen software gebruiken, waar u geen toegang tot heeft.

Als externen gebruik maken van eigen software is het zeer ingewikkeld om een geconsolideerde financiële verslaglegging te maken. 

Voor een CFO kosten routinematige accounting taken, zoals het afsluiten van een periode en het uitvoeren van audits, veel meer tijd en resources. Ook geeft de rapportage verstrekt door het corporate finance team waarschijnlijk geen volledig overzicht aan de directie wanneer het lastig is om de juiste gegevens te verkrijgen.

Een betere aanpak
De inhuur van een lokale externe adviseurs is absoluut een must. Echter een betere aanpak zou zijn om alle informatie vanaf dag één in hetzelfde consequente en gedeelde format te verwerken. Dit kan door gebruik te maken van het cloud-based ERP van de eigen organisatie. Op deze manier kan informatie vanaf elke plek in de wereld worden benaderd, met het voordeel voor managers dat ze real time inzicht hebben in de prestaties van het gehele bedrijf.

Met een cloud-based ERP-systeem kunnen rapportages en analyses op wereldwijde schaal worden verstrekt. Deze rapporten en dashboards tonen op de minuut nauwkeurig een overzicht over de mate waarin het bedrijf reageert op problemen en kansen. In binnen- en buitenland.

Lokaal maatwerk mét internationale aansluiting
Het mondiale ERP-systeem is in staat om de specifieke lokale voorschriften van de internationale organisatie af te handelen via lokaal maatwerk: valuta, taal belastingstelsels en juridische kaders. Tegelijkertijd kan het systeem het hoofdkantoor voorzien van nauwkeurige informatie over lokale budgetten, kosten, ramingen, leveringen, arbeid en projecten. Hierdoor vormt het nieuwe internationale kantoor direct een geïntegreerd onderdeel van het grotere geheel in plaats van een verafgelegen buitenpost waar het hoofdkantoor maar weinig mee kan.

Tot slot

Bedrijven zonder een internationaal cloud-based ERP-systeem, moeten zich beraden of ze écht klaar zijn voor internationale uitbreiding.

Internationale uitbreiding is geen sinecure. Zelfs bij bedrijven die dit goed afgaat, kunnen intenties en instructies verloren gaan in de lokale vertaling. Als werknemers op verschillende plekken met hetzelfde systeem werken en dezelfde informatie gebruiken, wordt de kans op misverstanden verkleind. Ook kunnen culturele- en taalbarrières worden geslecht en iedereen kan op dezelfde manier werken.

Lees hoe Qardio succesvol uitbreidde naar China en Australië.